Odlomak

Jos uvek ne postoji jedna opšte prihvaćena definicija strategijskog menadžmenta. Pod njime se podrazumeva kontinualan proces stalnog prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini, u kome okolina vrši permanentan uticaj na preduzece, a samo preduzeće, takođe, vrši određen uticaj na okolinu u kojoj egzistira i kojoj se prilagođava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese