Odlomak

„Svet je lanac, jedna karika u drugoj“ – Malteška poslovica
Nastanak preduzeća se vezuje za stvaranje kapitalizma iako je stvaranje materijalnih dobara staro koliko i ljudska zajednica. Prvu upotrebu reči kapitalizam pronalazimo 1854. Godine sa značenjem „posedovanje kapitala“. Jedan čovek nije mogao da proizvede sve što mu je potrebno za život stoga je zadovoljenje potreba uslov opstanka ljudi, kao pojedinca i kao zajednice. Sa razvojem proizvodnih snaga društva pojavio se višak proizvoda, koji su ljudi razmenjivali za druge proizvode, što znači da se pojavila robna razmena, koja se u početku odvijala putem trampe (roba za robu), a kasnije se pojavio i novac kao sredstvo razmene. Istorija nas je naučila da su jedni od uslova za nastanak preduzeća privatna svojina, društvena i tehnička podela rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari