Odlomak

Stvarno pravo je deo građanskog prava pa ima i opšte karakteristike kao što su: ravnopravnost subjekta, promenljivost, dispozicija i imovinska sankcija, ali isto tako ima i brojne specifičnosti zbog koga je i samostalno pravo.

U objektivnom smislu stvarno pravo reguliše odnose povodom određene stvari koja je i predmet nastanka konkretnih ovlašćenja u okviru stvarnih prava.

U subjektivnom smislu pravo je ovlašćenje koje pravni poredak stavlja licu na raspolaganje radi ostvarenja njegove sopstvene volje i interesa, a druga lica će se uzdržati od nečega ili će nešto učiniti.

Osnovno obeležje stvarnog prava je stvarnopravno dejstvo erga omnes.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Stvarno Pravo Biljana Petrovic
  • Školska godina: Biljana Petrovic
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za pravne nauke  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari