Odlomak

Svedok je fizičko lice za koje je verovatno da će moći da da objašnjenja o prekršaju i učiniocu, kao i o drugim važnim okolnostima (član 181. stav 1. Zakona o prekršajima), a u tom svojstvu se može saslušati i oštećeni.
Svedok je dužan da svedoči, da se odazove pozivu nadležnog organa za svedočenje, da govori istinu i ima pravo da ne odgovara na pitanja koja bi ga izlozila nekoj vrsti kaznenog postupka. Takođe kao i u krivičnom postupku u određenim slučajevima postoji uslov zabrane svedočenja ( lica koja imaju obavezu dužnosti čuvanja tajne i branilac o poverenim stvarima od okrivljenog), kao i oslobađanje od dužnosti svedočenja ( bliski srodnici sa okrivljenim, usvojilac ili verski ispovednik).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Prekrsajno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari