Odlomak

UVOD
Tehnike štampe obuhvataju izradu grafičkih proizvoda korišćenjem različitih tehnika dobijanja otiska. Realizuju se tehnikama koje se dele na: manuelne i industrijske

Proizvodni segmenti za realizaciju tehnika štampe obuhvataju:

  • Tehničke resurse – različite uređaje, alate, mašine…
  • Tehnološke postupke – propisana pravila za izradu proizvoda
  • Vrste materijala za štampu – na koje će se vršiti prenos otisaka
  • Kadrovsku struktura – ljudi …
  • Finansije …

Prvo pitanje koje se postavlja u procesu štampe jeste: Sa kojom tehnikom (visoka, ravna, duboka, propusna ili digitalna) štampe je isplativo štampati ? Cilj nam je uz najmanji trošak postići što veći kvalitet otiska (gradacija, raster).

 

 

 

VRSTE ŠTAMPE
Podela štampe se najčešće vrši na osnovu štampajućih elemenata štamparske forme i same štamparske forme. Na ovoj osnovi se razlikuje pet vrsta štampe:

  • četiri sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – konvencionalna štampa i
  • peta sa skrivenom (latentnom) štamparskom formom – nekonvencionalna štampa.

U okviru vrsta štampe se nalaze štamparski postupci, a unutar postupaka su tehnike štampe koje podrazumevaju kvalitet. Kada kažemo vrste štampe, mislimo na vrstu štamparske forme koju ćemo koristiti u štamparskim postupcima. Za svaku vrstu štampe postoje strogo definisane štamparske forme. Osnovne karakteristike štampe su štampajući i neštampajući elementi na štamparskoj formi.  Podela prema štamparskoj formi:

1) Visoka štampa – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – štampajući elementi su izdignuti, a neštampajući udubljeni. Sa izdignutih štampajućih elemenata se otisak prenosi na materijal za štampu.

2) Duboka štampa – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – štampajući elementi su udubljeni, a neštampajući elementi leže na konstantnom izdignutom nivou. U procesu pod velikim pritiskom prenos boje na materijal za štampu se vrši iz udubljenja.

3) Ravna štampa – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – štampajući i neštampajući elementi leže u prividno istoj ravni (prividno znači da u mikronskoj veličini mogu biti ili malo izdignuti ili malo udubljeni).

4) Propusna štampa (šablonska štampa) – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – na štamparskoj formi razlikujemo štampajuće elemente koji su otvoreni i propuštaju boju, i neštampajuće elemente koji su zatvoreni i ne propuštaju boju. Štampajući i neštampajući elementi su u prividno istoj ravni.

5) Digitalna štampa – sa skrivenom (latentnom) štamparskom formom – štampa na bazi NIP tehnologija (Non Impact Printing) takozvana bezkontaktna štampa koja je još u fazi razvoja.
Štamparske forme su različite za različite tehnike tj. postupke štampanja (kvalitet, isplativost). Prvo smo imali drvene pa metalne štamparske forme, graviranje, pokretna olovna slova, linotip i danas fotopolimerne ploče.

 

 

Formati podloga za štampu
Formati podloga za štampu su: A, B, C i D. Format A je osnovni format (površina A0 je 1m²) i na osnovu njega su definisani ostali formati. B, C i D su dopunski formati. Format B je pogodan za štampu knjiga (udžbenici se najčešće štampaju u formatu B5). Za obrasce i formulare se koristi format A4, izveden iz formata A0. Mašine se takođe izrađuju u više formata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Grafičko inženjerstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese