Odlomak

Kombinovani transport robe, integralni transport ili multimodalni, kako se drugačije naziva predstavlja jedan od najsavremenijih vidova transportataransportnih jedinica različitih gabarita, prilikom koga se kombinuju dva ili više različitih vida prevoza. Obično je reč o prevozu robe kamionom, železnicom ili brodom.

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Integralni transport -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari