studenti
Mesto za uspešne studente

Ssinteza karakterizacija i fotokatalitička aktivnost kompozita zink oksid-hidroksiapatit

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Voda za piće je esencijalna za ljude i druge životne forme. Bez pitke vode nema života, a zalihe pitke vode se sve više smanjuju zbog rasta populacije, zagađenja i klimatskih promjena. Do zagađenja dolazi uglavnom usljed ispuštanja otrovnih voda u vodoprijemnike, kako iz naseljenih mjesta tako i iz industrijskih postrojenja. Određeni broj zagađujućih supstanci koje dospijevaju u otpadne vode su složene strukture, pa se često dešava da konvencijalne metode prečišćavanja nisu dovoljno efikasne. Veliki problem predstavljaju sintetičke boje, odnosno azo boje koje su najštetnije zbog kancerogenih i mutagenih svojstava. Upravo zbog ovog problema krenulo se u istraživanja i došlo do rezultata da se postupkom fotokatalitičke razgradnje veliki broj zagađujućih materija, prisutnih u vodi može razgraditi do produkata koji nisu ili su u manjoj mjeri štetni, za razliku od fizičko-hemijskih metoda koje zagađujuće materije koncentrišu u nekom drugom medijumu, koji zahtijeva dodatnu obradu, a time predstavlja i dodatni problem.
Iako je titan(IV)-oksid jedan od najčešće korišćenih fotokatalizatora u postupcima fotokatalitičke razgradnje, svoju primjenu u ovoj oblasti našao je i cink-oksid (ZnO).
U ovom završnom radu ispitana je fotokatalitička efikasnost sintetisanih prahova prilikom razgradnje boje C.I Reactive Orange 16 u vodenom rastvoru. Prahovi su sintetisani hidrotermalnom metodom, precipitacijom i termolizom, pri čemu su dobijeni kompoziti ZnO/HAp i čist ZnO. Razlog formiranja kompozita ZnO/HAp-a nalazi se u poboljšanju fotokatalitičke razgradnje organske boje C.I Reactive Orange 16 na osnovu fotokatalitičkih svojstava ZnO i adsorpcionih svojstava HAp-a.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.