Odlomak

Opšti podaci o A.D. “Metanolsko-sirćetnom kompleksu” Kikinda
Metanolsko-sirćetni kompleks je lociran na krajnem severoistoku Srbije na adresi Miloševački put bb, kraj Kikinde. Sagrađen je na terenu koji je okružen nalazištima prirodnog gasakoji je osnovna sirovina za proizvodnju metanola. Iz metanola, reakcijom sa ugljen monoksidom se dalje proizvodi sirćetna kiselina. Oba ova proizvoda namenjeni su domaćem i inostranom tržištu, kao i drugim granama hemijske industrije radi dealje prerade u visokovrednije proizvode.
MSK a.d. Kikinda je osnivač i 100% vlasnik “MSK-CG” sa sedištem u Baru u Republici Crnoj Gori gde se nalazi i terminal za pretovar sirćetne kiseline iz železničkih cisterni u brodove.

 

 

 

 

 

Istorijat
Izgradnja Metanolsko-sirćetnog kompleksa počela je 1980.godine ali joj je prethodilo osnivanje radne organizacije “Metanolsko sirćetni kompleks” u osnivanju 1975. godine (kada se počelo sa stvaranjem finasijsske konstrukcije, kupovinom licence, sklapanjem ugovora sa inostranim partnerim itd.).
Bazni i detaljni inženjering Za sve procesne jedinice razvile su francuska projektantna kuća ’’TECHNIP” i nemačka projetantska kuća ’’SALZGITTER-LUMMUS Gmbh’’. Sama izgradnja je trajala više godina sve do 1986. godine nakon čega je fabrika bila spremna za početak proizvodnje tj. probni rad, a 1987. godine dobijene su prve količine proizvoda.
Dana 11. Novembra 1991. godine došlo je do vlasničke transformacije kada je Metanolsko sirćetni kmpleks osnovan kao D.D. u mešovitoj svojini. Krajem 1991. godine, MSK je registrovan koa A.D., čiji je većinski vlasnik NIS Novi Sad.

 

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese