Odlomak

TEORIJA ORGANIZACIJE I DEO

1) Objasnite pojam i elemente organizacije

-Definišite pojam organizacije;
Organizacija je svako udruživanje dvoje ili više ljudi radi realizacije nekog posla. Tejlor organizaciju shvata kao unapred osmišljenu formu odnosa, gde rukovodstvo misli, a radnici samo izvršavaju naređenja. Ford smatra da je organizacija uvođenje lančane proizvodnje i efikasno smanjivanje broja rukovodilaca.

-Navedite osnovne elemente organizacije
a) Čovek – kamen svake organizacije. On je pokretač ideja, predlagač rešenja, donosilac odluka, izvršilac i kontrolor. Sistem u kojem nema čoveka nije organizacioni sistem.
b) Cilj – ono što čovek želi ostvariti postojanjem i funkcionisanjem organizacije.
c) Zadatak – konkretizacija cilja. Zadaci se izvršavaju, a cilj se ostvaruje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Teorija organizacije -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka poslovna škola strukovnih studija   Ekonomski fakultet u Subotici

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari