Odlomak

U radu se daje pregled psiholoških spoznaja o razvoju predrasuda u dječjoj
dobi pri čemu se kao dva najčešća pristupa ističu socijalno-kognitivna teorija
razvoja predrasuda te razvojna teorija socijalnoga identiteta. Dok se prva u većoj
mjeri oslanja na kognitivne aspekte razvoja, potonja naglašava da do predrasuda
dolazi samo ako postoji snažno poistovjećivanje djeteta s vlastitom socijalnom
grupom, ako su u njegovoj grupi prisutne predrasude ili ako postoji snažno
natjecanje, odnosno sukob između vlastite i vanjske grupe.
Budući da su teorije o razvoju predrasuda u dječjoj dobi relativno malobrojne,
pa i nedostatne za objašnjenje različitih tipova dječjih predrasuda u ovom se
području koriste i različiti teorijski pristupi predrasudama odraslih koji se onda
nastoje prilagoditi dječjoj dobi. Od različitih pristupa (temeljeni na ličnosti,
kognitivistički i socio-kognitivistički, socijalno-psihološki te evolucijski) detaljnije
se obrađuju i komentiraju socijalno-psihološki pristupi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Pedagogija -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Pedagogija
  • Hrvatska,  Zagreb,  UNIVERZITET U ZAGREBU Fakultet prirodnih nauka/Prirodno matematički fakultet   Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Više u Naučni radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari