Odlomak

REZIME
Živimo u vremenu kada tehnika nalazi značajnu primjenu u svim oblastima ljudskog života. Za svu tu tehniku, koju čovjek danas koristi potrebna je električna energija kao pogonsko
sredstvo. Savremeni život čovjeka se ne može zamisliti bez korištenja električne energije. Ona ima primjenu u industriji , poljoprivredi, rudarstvu, saobraćaju, domaćinstvu i dr. Električnom energijom se pokreću motori, spajaju metali, osvetljavaju stanovi i ulice, radne prostorije, pokreću trolejbusi, tramvaji, vozovi, omogučuje prenošenje vijesti i drugih informacija putem telefona, radija, televizije, Interneta. Termoelektrane imaju važnu ulogu u proizvodnji električne energije, kao takve omogučavaju razvoj ljudske i društvene civilizacije.

 

 

 

UVOD
Termoelektrane su energetska postrojenja koje energiju dobivaju sagorijevanjem goriva, a glavna primjena i svrha termoenergetskih postrojenja je proizvodnja pare koja će pokretati turbinu, a potom i generator električne energije. Osnovna namjena im je proizvodnja i transformacija primarnih oblika energije u koristan rad, koji se kasnije u obliku mehaničke energije dalje iskorištava za proizvodnju električne energije. Mehanička energija je proizvedena uz pomoć toplinskog stroja koji transformira toplinsku energiju. Imamo pretvaranje kemijske energije u toplinsku koja se pak različitim procesima predaje nekom radnom mediju. Radni medij pak služi kao prenosnik te energije, često izgaranjem goriva, u energiju vrtnje. Slika 1 predstavlja termoelektranu u Tuzli.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese