Odlomak

Koliko je terorizam značajan najbolje govori pažnja koju on izaziva, kako u medijima, tako i u svakodnevnom životu. Dešava se da ljudi ne znaju imena najpoznatijih pisaca ili kompozitora, ali veoma dobro znaju imena poznatih terorista i terorističkih organizacija. Terorizam je noćna mora mnogih vlada, ali i medijska atrakcija. Evidentno je da terorizam predstavlja globalnu pretnju čovečanstvu, pa i pretnju opstanku pojedinih država. Iako postoji brojna literatura na temu terorizma, on je i dalje neiscrpna inspiracija, ne samo zahvaljujući strahu i nesigurnosti koju je masovno izaziva, već nepredvidivosti i stalnom rađanju novih terorističkih organizacija ili dizanjem iz pepela ranije aktivnih organizacija. Jedno žarište se smiri, dok se drugo zahukta, tako da terorizam i danas ostaje aktuelna tema u svetu. Međutim, čini se da nije svaka vrsta terorizma jednako zastupljena u literaturi.
Terorizam je veoma složena pojava. Ne postoji jedinstvena, opšteprihvaćena definicija terorzma. Možda je najveći uzrok teškoća pri definisanju terorizma to što se značenje ovog termina često menjalo tokom 200 godina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Bezbednost mr Milan Čolović
  • Školska godina: mr Milan Čolović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Bezbednost

Više u Skripte

Komentari