Odlomak

Od psihoaktivnih supstanci važni su sledeći pojmovi:fizička i psihička zavisnost,tolerancija i apstinenecijalni sindrom.
Fizička aktivnost je stanje koje karakteriše fiziološka i biohemijska adaptacija na psihoaktivne supstance.
Psihička zavisnost je stanje u kojem psihoaktivne supstance izazivaju osećaj zadovoljstva i psihološki poriv koji nameće periodično ili kontinuirano uzimanje kako bi se izazvalo zadovoljstvo.
Tolerancija je stanje koje karakteriše smanjena reakcija na istu količinu psihoaktivne supstance,ili potreba za povećanjem doze supstance kako bi se postigao isti efekat.
Psihodepresori smanjuju i paralizuju aktivnost centralnog nervnog sistema i puno se korisiti u medicinske svrhe,od analgetika do opijata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari