Odlomak

 

Trakasti transporteri se koriste za transport nasipnog i komadnog tereta pretežno u horizontalnom i malo nagnutnom pravcu (do 20⁰) pomoću trake kao vučnog i nosećeg elementa.
Zbog svojih izuzetno povoljnih tehnoekonomskih karakteristika predstavljaju najrasprostranjenije uređaje neprekidnog transporta u eksploataciji. Neke od prednosti kojima se odlikuju trakasti transporteri su veliki kapaciteti, velike dužine transportera, jednostavna i laka konstrukcija, velika pouzdanost u radu, itd.
Osnovni i najvažniji deo transporttera sa trakom je beskrajna gumirana traka koja služi kao nosač tereta i vulno sredstvo. Traka se vodi preko najmanje dva valjka, jednog pogonskog i dr ugog
zateznog, koji su postavljeni na krajeve noseće strukture. Njihovo osno rastojanje definiše transportnu
udaljenost. Radna-opterećenja i povratna-neopterećenja grana trake oslanjaju se na određeni broj, duž trake pravilno raspoređenih nosećih valjaka.

Funkcionalni elementi transportera su elementi ili sklopovi koji se kao konstruktivna ili
funkcionalna celina mogu prepoznati kod određenog tipa transportnih mašina. To su element
i ili sklopovi u obliku trake koja obavlja osnovnu vučno-noseću funkciju mašine i podslop u obliku doboša kao deo pognskih i zateznih stanica koji obezbeđuje njihovo normalno funkcionisanje.
Traka je osnovni i najodgovorniji element transportera . Traka treba da bude :
a) gipka
b) da ima dovoljnu jačinu
c) da je otporna na habanje i udare

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari