Odlomak

UVOD

Transport je samostalna privredna djelatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara, ljudi I vijesti sa jednog mjesta na drugo.  Zboga toga je od izuzetnog značaja za preduzeće I njegov opstanak na trzištu, dobro organizovanje I upravljanje procesom transporta. Na osnovu  istrazivanja utvrdjeno je da transportni troskovi predstavljaju ½ ukupnih logistickih troskova sto svedoci o sve vecem uticaju transporta u sistemu fizicke distribucije.

Transport je važna poslovna funkcija koja na nekoliko načina utiče na ekonomiju preduzeća. Bez obzira o kom vidu transporta je reč, on uzrokuje određene transportne troškove koji u strukturi cene proizvoda mogu biti veoma visoki. Ukoliko  je loše organizovana transportna funkcija može doći do zastoja u proizvodnji koji ozbiljno ugrožava finansijske rezultate preduzeća. Dok sa stanovišta marketinga transport ima najvažniju funkciju, a to je blagovremen i kvalitetan prevoz gotovih proizvoda u proizvodnom ili trgovinske robe do kupca u trgovinskom preduzeću, kako ne bi došlo do problema. Brži i efikasniji transport može veoma značajno da utiče na smanjenje gubitaka na robi.

 

 

 
1.POJAM TRANSPORTA
1.1.Istorijski razvoj transporta
Istorijski razvoj pojedinih oblika transporta doseže davna vremena i usko je povezan sa ključnim dostignućima. Pronalazak točka bio je revolucionaran za razvoj drumskog saobraćaja.
Počeci međunarodnog transporta vezani su za Veneciju i 13. vijek. Venecija je apsolutni gospodar glavnih prometnih putova na moru.Ona igra najvažniju ulogu u trgovini sa susednim zemljama.U trgovini s alpskim i prekoalpskim državama trgovci su redovno poveravali otpremu i dopremu robe posebnim posrednicima koji su se brinuli za siguran prevoz.Posrednici organizuju otpremu i dopremu tuđe robe za svoj račun (naplata vozarine i izdavanje prevoznih isprava
Do pojave transporta je došlo na onom stepenu društvenog razvoja kada se mesto proizvodnje odvojilo od mesta potrošnje i nastala potreba za prenošenjem dobara. O razvoju transporta može se govoriti kao delatnosti u okviru trgovine sve dotle dok se njen obim nije povećao do stepena na kome je došlo do specijalizacije unutar nje koja je uslovila potpuno osamostaljenje transportne delatnosti.
Krajem 18. Veka,trgovina s udaljenim područjima poprima široke razmere.Trgovci se sve više obraćaju posebim, specijalnim posrednicima – špediterima koji vrše odabir prevoznog puta, unajmljivanje prevoznog sredstva,daju stručne savete za prevoz robe.U 19. veku nastala je špedicija kakvu poznajemo i danas – pojava željeznice i modernizacija drugih oblika prevoznih sredstava dovela je do jačanja međunarodne trgovine.
Na početku XX veka dolazi je do pojave automobilskog i vazdušnog saobraćaja i naglog razvoja transporta uopšte, kako u oblasti razvoja transportnih sredstava tako i u oblasti putne infrastrukture i u korišćenju pogonske snage.
Gransko organizovanje transportnih preduzeća zasnovano na vrsti puta postepeno se napušta od 50-tih godina prerastajući u integrisani transportni sistem sposoban da prihvati prevozni zadatak u celini, od polazne do odredišne tačke. Tako se obrazuju transportna preduzeća koja raspolažu brodovima, kontejnerima, kontejnerskim terminalima, platformama za prevoz drumom i železnicom, kao i svim drugim sredstvima potrebnim da se obezbedi celovit transport od pošiljaoca do primaoca.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese