Odlomak

Svojina i tržište predstavljaju dvije osnovne institucije privrednog sistema. Svojina određuje ko će biti učesnik na tržištu i kako će se ponašati u tržišnoj razmjeni, dok tržište predstavlja uređeni i ustaljeni postupak odvijanja razmjene. Ta uređenost tržišta znači da postoje određena definisana pravila ponašanja kojih treba da se pridržavaju učesnici u razmjeni. Na osnovu ovoga svaki učesnik u razmjeni može da predviđa reakcije drugih učesnika na aktivnosti koje on preduzima, kao i moguće sankcije u slučaju ako se jedan od učesnika u razmjeni ne pridržava ustaljenih pravila ponasanja. Na osnovu ovoga moze se reći da tržište predstavlja uređeni i ustaljenjni mehanizam robne razmjene.
Da bi se neki proizvod mogao prodavati, za njega treba da postoji tržište.
Ukoliko nema tržišta nema ni biznisa.
“Na tržištu ne postoji poželjnija alternativa od stalnog prisustva na njemu!”
Tržište nije statičan i nepromjenljiv potencijal. Šta više, to je jedan dinamičan organizam u kome se kontinuirano dešavaju raznovrsne ekonomske i društvene promjene. Na njemu se svakodnevno pojavljuju novi prodavci i kupci, dok neki stari nestaju. Pojavljuju se i novi ponudbeni artikli, a drugi se tiho gube, jer su potrošači za njih izgubili interes.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Ekonomika preduzeca Doc. dr. Predrag Sekulić
  • Školska godina: Doc. dr. Predrag Sekulić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Crna Gora,  Tivat,  Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivatu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese