Odlomak

 
UVOD

Tržište kapitala je oblik tržišta na kome se novčana sredstva traže i nude dugoročno. To je specijalizovano tržište na kome se trguje dugoročnim novčanim sredstvima odnosno kapitalom i dugoročnim hartijama od vrednosti.
Tržište kapitala predstavlja institucionalizovan organizovan prostor sa svim potrebnim elementima za njegovo funkcionisanje, u tačno određenom vremenu, kao i pravila i uzanse ponašanja učesnika. Za razliku od tržišta novca, tržište kapitala mora biti i jeste institucionalizovanog karaktera u svim zemljama tržišne privrede. Ono, u osnovi, predstavlja specijalizovano tržište na kome se novac – kapital traži i nudi dugoročno.
Transakcije koje se na ovom i u okviru ovih institucija odvijaju nazivamo kapitalnim transakcijama, a hartije od vrednosti sa kojima se trguje na tržištu kapitala nazivamo dugoročnim hartijama od vrednosti ili efektima.
Tržište kapitala je deo finansijskog tržišta koji omogućava ekonomskim subjektima proces investiranja. Osim toga tržište kapitala svojim postojanjem stvara pretpostavke i za dezinvestiranje kao ekonomsku aktivnost koja ne donosi očekivani prinos. Proces investiranja i dezinvestiranja daju osnovu za podelu tržišta kapitala na: primarno i sekundarno tržište.

Efikasnost tržišta kapitala svake zemlje pod uticajem je:
• akumulirane štednje,
• razvijenosti bankarskog sistema,
• podsticaja štednje poreskom politikom zemlje,
• razvijenosti dugoročnih hartija od vrednosti,
• razvijenosti berzi na kojima se trguje dugoročnim hartijama od vrednosti,
• efikasnosti tržišta novca,
• ukupne stabilnosti zemlje i
• samog tržišnog ambijenta i njegove razvijenosti.

Osnovne karakteristike tržišta kapitala su:
a) Faktori razvoja tržišta kapitala:
• povoljne performanse plasmana na duži rok,
• rast finansijskog potencijala nedepozitnih finansijskih institucija
• deregulacija i tehnološka revolucija.
b) Uslovi za pristup tržištu kapitala:
• kompanija mora biti registrovana kao akcionarsko društvo (AD),
• obim aktive kompanije,
• visina godišnjeg profita i prodaje,
• vremenski period postojanja kompanije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Finansijska tržišta i institucije dr Radenković Danijela docent
  • Školska godina: dr Radenković Danijela docent
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese