Odlomak

Na istorijskoj raskrsnici gde se odvijaju intenzivna prilagođavanja evropskim integracijama i gde se ispoljava snažan rast konkurentskog kapaciteta institucija, preduzeća i pojedinaca, turizam se nameće kao sistem sa neiskorišćenim rastućim potencijalom. Mnoge države sa sličnim ili čak slabijim potencijalom su poslednjih godina učinile napore koji su ih doveli na mapu značajnih svetskih turističkih zemalja dok srpski turistički potencijali nisu dosad dovoljno valorizovani, jer turizam nije nikada bio ozbiljna tema razvojne politike Republike Srbije. Srpski turistički proizvodi nisu adekvatno razvijeni, niti komercijalizovani na svetskom turističkom tržištu, a evidentno je da bi Srbija imala čime da se pohvali.
U mnoštvu prirodnih i istorijskih turističkih vrednosti Srbije svakako se izdvajaju Sremski Karlovci, mali gradić na levoj obali Dunava, 10 km od Novog Sada i 70 km od Beograda. Zahvaljujući viševekovnoj istoriji, značaju koji su imali kao crkveno i kulturno sedište u prošlim vremenima, kao i prelepoj prirodi i vinorodniim obroncima Fruške Gore, Sremski Karlovci su do danas ostali interesantna i nezaobilazna turistička destinacija. Književnik i pripovedač Veljko Petrović naziva ih Sionom srpskog pravoslavlja

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari