studenti
Mesto za uspešne studente

Delatnost poslovanja turističke agencije

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Uvod

Od svog nastanka polovinom 19. veka turisticke agencije su prvenstveno obavljale aktivnosti u oblasti posredovanja u turistickom prometu. Osnovni zadatak bio je olaksavanje svih vidova putovanja odnosno pruzanje pomoci u njihovoj pripremi i izvodjenju. Takve aktivnosti su obuhvatale pruzanje brojnih informacija o samom putovanju, obezbedjenje karata za prevoz, rezervaciju smestaja, ishrane i drugih potrebnih usluga.
Takva posrednicka uloga agencija u turistickom prometu bila je rezultat osnovnog obelezja turistickog trzista na kome postoji prostorna odvojenost traznje i ponude.
Iako su još od davnina postojala kretanja ljudi koja po svojim karakteristikama nalikuju turističkim kretanjima, nastanak turizma se vezuje za savremeno doba, odnosno vreme posle industrijske revolucije. Industrijska revolucija je mnogo toga novog donela ljudima, a od najvećeg značaja za razvoj turizma:
1. Slobodno vreme – ljudi se više ne izrabljuju u fabrikama, zamenjuju ih mašine;

2. Slobodna novčana sredstva koja su proistekla iz privrednog rasta;

3. Pojava građanske klase koja sada poseduje i slobodno vreme i slobodna sredstva, što je ranije bio slučaj samo sa malobrojnim plemićkim staležom;

4. Razvoj saobraćaja.

Tako su ljudi (uglavnom iz zapadne Evrope) imali sve što je potrebno za putovanja – vreme, novac, i način kako da lakše savladaju prostornu razdaljinu – voz. Međutim, ljudi su se retko sami odlučivali na duža putovanja jer nisu imali načina da sa sigurnošću predvide tok takvih putovanja, obezbede sebi smeštaj, pronađu najatraktivnija mesta i slično. Došlo je do potrebe za novim zanimanjima – organizatorima putovanja koji će oformiti višednevne turističke programe, obezbediti smeštaj, ishranu i ostale usluge za turiste.
Ovo je naročito postalo potrebno 50-ih godina prošlog veka. Razvojem automobilske industrije a naročito komercijalizacije avio saobraćaja, mnoge udaljene zemlje sada postaju prilično dostupne. Putovanja ka mediteranskim zemljama postaju trend za kojim svi žude. Međutim, zamislite da neki čovek 50-ih godina prošlog veka sam sebi organizuje dvonedeljno letovanje u mesto koje je udaljeno više hiljada kilometara, obezbedi smeštaj, ishranu, avio prevoz, a da pri tom nema rezervacione sisteme, internet, pa čak ni telefon (tada malom broju ljudi dostupan).
Bilo je to vreme kada je delatnost organizovanja turističkog putovanja doživela pravi procvat. Nastaju turističke agencije kakve i danas poznajemo (iako je prva turistička agencija Tomasa Kuka nastala znatno ranije), koje nude turistima organizovanje putovanja i boravka. Naročito dolazi do izražaja njihova posrednička uloga između tražnje (turista) i ponude (hoteilijera, destinacija).
Tako je iz početne faze turističkog prometa, u kojoj su turisti u neposrednom kontaktu sa pružaocima usluga (saobraćajnim, hotelskim, trgovinskim preduzećima, restoranima, muzejima, bankama,…) zadovoljavali svoje potrebe za putovanjem i rekreacijom, s vremenom je počela naprednija faza turističkog prometa u kojoj je pomoć posrednika turistima potrebna, a ponekad i nužna.
Agencije su toliko ojačale svoju funkciju i tako se pozicionirale da su i turisti i hotelijeri vrlo brzo postali zavisni od njihovih usluga. Turisti nisu morali brinuti o avio kartama, dokumentima, smeštaju, boravku, ishrani i sl., a hotelijeri su mogli mnogo više da se posvete poboljšanju samih usluga koje nude.
Putnička agencija je ona privredna organizacija koja usluge trećih organizacija, koje su potrebne za putovanje i boravak, posreduju putnicima ili ih, u posebnim kombinacijama, nudi kao sopstvene usluge. agencija jeste privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja delatnost turističkih agencija pod uslovima propisanim zakonom, radi sticanja dobiti.

1. Delatnost turistickih agencija

Turističke agencije obavljaju veoma širok spektar različitih i raznovrsnih poslova, zavisno od vrste poslovanja, veličine, lokacije… Svi ovi poslovi mogu se svrstati u 4 grupe osnovnih delatnosti turističkih agencija i to:
1. Posrednička delatnost turističkih agencija
2. Delatnost organizovanja putovanja
3. Informativno-propagandna delatnost turističkih agencija
4. Ostale delatnosti turističkih agencija

1.1. Posrednicka delatnost turistickih agencija

Posrednička uloga turističkih agencija je vrlo značajna sa stanovišta povezivanja ponude i tražnje na turističkom tržištu.
Turističke agencije najviše sarađuju sa saobraćajnim i ugostiteljskim preduzećima, ali i sa muzejima, galerijama, kongresnim centrima, državnim organima, raznim asocijacijama i drugima. U svim ovim kontaktima turistička agencija sklapa odgovarajuće ugovore kojima se definiše vrsta posla koji će ona odraditi za račun trećeg preduzeća i iznos provizije (cene za obavljeni posao / nadoknade za njen rad). Uobičajena je pojava na turističkom tržištu da turistička ponuda svoje sopstvene proizvode (usluge smeštaja, ishrane, zabave, rekreacije i sl.) sve više plasira i prodaje preko turističkih agencija.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.