Odlomak

Uvod
Začeci hotelijerstva se vezuju za kretanje ljudi i zadovoljavanje njihovih egzistencijalnih potreba
na putovanju.Prvi objekti, preteče današnjih ugostiteljskih objekata za smeštaj su nastali u
gradovima, centrima trgovinske aktivnosti, svetilištima, lečilištima, na glavnim pravcima
komunikacija.
U dosadašnjoj praksi za oblikovanje hotelskih objekata su bili zaduženi isključivo arhitekti.Oni
su projektovali hotele uglavnom ili isključivo koji su se dopadali njima, a eventualno
naručiocima – investitorima, malo ili nikako ne vodeći računa o dopadljivosti budućim
korisnicima, gostima..Smatralo se da spoljašnji izgled nije toliko važan za korisnike jer nemaju
izgrađen stav, ukus, niti odgovarajuće znanje i d aće kao lepo prihvatit sve što im ponude
arhitekte.
S obzirom da se hoteli ipak zidaju za korisnike, a ne za arhitekte, jer ga korisnici doživljavaju
kao drugi dom, nužno je poštovati žalje i potrebe korisnika na čemu se bazira savremeni
marketing pristup.
U principu se postavlja pitanje kako trba da izgleda hotelski objekat visoke kategorije porastom
standarda i tehničkim omogućenjem brze promene lokacija i boravka da bi bio privlačan za
potencijalne korisnike, ciljne segmante tražnje.Savremeni pristup hotelskog oblikovanja je na
marketig konceptu koji u centar pažnje stavlja potrebe i interes budućih korisnika.Postoji čitav
niz bitnih atributa totalnog hotelskog proizvoda kojima korisnici daju značaj.To su pre svega lep
izgled soba po mogućstvu sa pogledom na atrktivni predeo destinacije, zatim lep izgled restorana
sa kulinarskim specijalitetima, društvenim prostorijama sa mogućnošću višenamenskog
korišćenja, kao i mogućnošću raznih tipova rekreacije ( razne vrste gazena na otvorenom ili
zatvorenim prostoru, sa noćnim kupanjima kao deo zabavnog programa namenjenog omladini,
tereni za tenis i golf ).
U osnovi se podrazumeva da svaki hotel pogotovo objekti visokih kategorija moraju zadovoljiti
svoju osnovnu namenu smaštaja, usluge ishrane i pića, ali i da zadovolji i ostale materijalne i
psihološke potrebe turista.Da bi se ovo ostvarilo realizatorima ideje gradnje hotela je potrebna
pomoć odnosno neophodna pomoć prostornih psihologa, turizmologa, hotelijera i brojnih
stručnjaka drugih profila kako bi se utvrdile relevantne potrebe i želje korisnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari