Odlomak

UVOD

Pravo na život predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava i kao takvo njegovu neprikosnovenost štite gotovo svi pravni sistemi, ustavi i drugi zakonodavni akti zemalja širom sveta. Pa ipak pored toga svakodnevno se upravo ovo ljudsko pravo krši, ljudski životi se gase ne prirodnim putem, već nasiljem, silom i to najčešce od strane drugih ljudi, istih onih koji bi upravo pravo na život trebalo da uzimaju kao vrhovni postulat življenja svih nas, bez obzira na rasu, pol, versku i polnu opredeljenost.

 

 

 

VRSTE KRIVIČNIH DELA

Krivično delo ubistvo spada u krivična dela protiv života i tela. ”Ko drugog liši života kazniće se kaznom od 5 do 15 godina (član 113. KZ),, .Ubistvo je protivpravno lišavanje života drugog lica. Uništenje ili lišenje drugog lica može biti izvršeno na različite načine, različitim sredstvima, pod različitim okolnostima i uslovima, pa se stoga i razlikuju više vrsta ovog krivičnog dela: obično ubistvo, teška ubistva i privilegovana ubistva.  Krivicni zakonik Srbije razdvaja ranije odredbe clana 47. KZS u dva samostalna člana, kao ubistvo (član 113.) i tesko ubistvo (član 114.). Krivični zakonik Srbije poznaje i 4 privilegovana ubistva a to su: ubistvo na mah (član 115.), ubistvo deteta po porodjaju (član 116.), lišenje života iz samilosti (član 117.) i nehatno lišenje života (član 118.)
Teška ubistva spadaju u red najtežih krivičnih dela koja su zaprećena najtežom kaznom. Kao dopunski element kod teškog ubistva mora biti ostvarena neka od kvalifikatornih okolnosti. Teška ubistva predstavljaju takodje lišavanje života nekog lica i u tom pogledu imaju sve elemente kao i obično ubistvo. Medjutim ona se razlikuju od običnih ubistva po tome što u sebi sadrže još neke elemente (tzv. kvalifikatorne okolnosti) koji ih čine težim.
Obično ubistvo predstavlja osnovni oblik krivičnog dela ubistva, a teško ubistvo je samokvalifikovano obično ubistvo koje nema samostalnost. Teško ubistvo znači sadrži obeležja različite prirode koja moraju biti zakonom odredjena i čije prisustvo obično ubistvo čini posebno teškim.
Teško ubistvo je samo ono koje je kao takvo označio zakonodavac. Teška (kvalifikovana) ubistva propisana u članu 114. jesu: ubistvo na svirep ili podmukao način, ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponasanju, ubistvo sa kojim se sa umišljajem dovodi u opasnost život još nekog lica, ubistvo pri izvršenju krivičnog dela razbojništva ili razbojničke kradje, ubistvo iz koristoljublja,radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog dela, iz bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda, ubistvo službenog ili vojnog lica pri vršenju službene dužnosti, ubistvo deteta ili bremenite žene, ubistvo člana svoje porodice koga je prethodno zlostavljao i ubistvo više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu deteta pri porodjaju ili ubistvu iz samilosti.
Krivični zakonik Republike Srbije poznaje četiri privilegovana ubistva.            Privilegovanim ubistvom smatra se ono protivpravno lišavanje života drugog lica koje je izvršeno pod posebnim okolnostima koje delu daju lakši vid . Ova ubistva se po svojim obeležjima razlikuju od običnog i kvalifikovanog ubistva i zakonodavac za njih predvidja lakše kazne od kazne propisane za obično ubistvo. Kod ubistva na mah imamo stanje jake razdraženosti i utvrdjuje se šta je izazvalo stanje razdraženosti i kako normalne osobe reaguju na takve razdražaje. Samo normalan, duševno zdrav čovek moze biti izvršilac ovog krivičnog dela jer se u stanje jake razdraženosti dovodi psihički normalno biće.
Dakle, od običnog ubistva, koje obuhvata prosečan slučaj ubistva sa umišljajem, treba razlikovati s jedne strane teška ubistva, a sa druge strane privilegovana ubistva. Obično ubistvo je lišavanje života drugog lica koje nije praćeno okolnostima koje ovo delo čine lakšim ili težim, dok bi teško (kvalifikovano) ubistvo bilo ono koje je učinjeno pod takvim kvalifikatornim okolnostima za koje zakonodavac predvidja teže kažnjavanje. Kod lakih ubistava postoje neke privilegujuće okolnosti koje zakon izdvaja i zbog njihovog prisustva propisuje lakšu kaznu od kazne propisane za obično ubistvo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari