Odlomak

Lizing, posmatran u užem smislu reči je u stvari zakup. U početnim fazama razvoja, između poslova lizinga i klasičnog zakupa nije bilo razlika. Vremenom, lizing poslovi su se modifikovali, naročito zbog ulaska treće strane u posao u vidu davaoca lizinga, finansijera, tako da danas lizing prevazilazi po svojoj sadržini najam i zakup, budući da obuhvata i poslove poput kreditiranja, kupoprodaje na poček, vršenja usluga različitog profila, itd.
Predmet lizinga najčešće jeste investiciona oprema (equipment leasing), mada se u praksi zaključuju lizing aranžmani koji se odnose na lizing nepokretnih investicionih dobara (plant property leasing). Ukoliko preduzeće koje je korisnik lizinga nema dovoljno finansijskih sredstava za kupovinu nove opreme po sistemu lizing aranžmana onda se pribegava lizingu korišćene opreme (second hand leasing).
Lizing investicione opreme (equipment leasing): Dobijanje mašina, vozila ili druge opreme na upotrebu na osnovu najma. Na taj način se izbegava potreba za ulaganjem kapitala u opremu. Vlasništvo je u rukama finansijske institucije ili lizing kompanije, dok ga korisnik lizinga zapravo koristi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari