Odlomak

Prva grupa: sva shvatanja koja negiraju postojanje bilo kakvih veza između države i prava, ili tako što se tvrdi da su to potpuno nezavisne pojave koje nemaju zajedničkih tačaka ( Savinji, Digi ), ili se negiranje njihovih međusobnih veza čini tako što se država svodi na pravo (Hobs, Delvekio), ili pravo na državu ( Sv Avgustin, Ruso ). Takođe su se javila i shvatanja da su država i pravo dve strane jedne iste pojave. Krajnji rezultat svih shvatanja u ovoj grupi je da veza između ovih pojava nema, pa samim tim nema ni međusobnih uticaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Uvod u pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari