Odlomak

 

Cjeloživotno učenje razvija se u raznim situacijama, u svakodnevnom životu i radu, i sudjelovanju u obrazovanju. Cjeloživotno učenje počinje još prije obaveznog obrazovanja i nastavlja se tokom cijelog života. Porodica , radno mjesto i svakodnevni socijalni okoliš su
neki od glavnih faktora koji omogućavaju ili sprjećavaju cjeloživotno učenje. Najbolja motivacija je radost učenja i sposobnost da se primjene nove vještine u životu. Učenje stvara pojedince i društvo koje je spremno za konstantne promjene koje se dešavaju u društvu.

Danas je većina ljudi svjesna važnosti obrazovanja. Zahtjevi okoline često su veliki ,a loša motivacija za izvršavanje školskih obaveza, je rastući problem u školama.Za nastavnike je postao pravi izazov da inspirišu učenike i probude želju za učenjem. Imati dobar odnos sa svojim učenicima, zadobiti njihovo poštovanje, imati sposobnosti s kojima će se probuditi njihov angažman i entuzijazam, interesovati se za sve svoje učenike, su zaista veliki zahtjevi današnjih učitelja. Znamo da je podučavanje težak zadatak i onda kada se učenici trude u školskim zadacima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari