Odlomak

Privredni razvoj je složen društveni proces kojem svaka zemlja teži. Poslednjih godina strano investiranje beleži veliku ekspanziju u svetskim razmerama. Ubrzano je stvaranje globalne privrede, a informativne i komunikacone mreže stvorile su od sveta jedinstven prostor. Globalizovano je međunarodno kretanje robe, usluga, tehnologija, kapitala i radne snage.
Da bi se privredni razvoj realizovao potrebno je definisati i uslkaditi ciljeve. Svaka zemlja treba da vodi računa o pravilnom izboru razvojnih prioriteta, ali i o tome da obezbedi materijalne uslove koji su potrebni za ostvarenje željenih ciljeva. Suština procesa privrednog razvoja je da se raspoloživa sredstva koriste na takav način da se sa što manjim utoškom postigne što veći nivo zadovoljenja potreba.
Strane direktne investicije (SDI) preuzimaju funkciju ključnog razvojnog faktora svetske privrede i uz trgovinu postaju osnovni mehanizam globalizacije svetske privrede odnosno gobalizacije poslovanja preduzeća. Strane direktne investicije označavaju ulaganje kapitala od strane investitora, rezidenta jedne zemlje radi ostvarenja zajedničkih ciljeva. Viskom nivou plasiranja SDI u drugim zemljama i angažovanja kapitala sa svetskog tržišta doprinele su strategije transnacionalnih kompanija u težnji za visokim profitima i potreba da se razviju gigantski poslovi na širokom svetskom prostoru.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese