Odlomak

Porodica je univerzalna ljudska zajednica koju čine odrasli reproduktivno sposobni partneri i njihovo potomstvo, ali i dalji srodnici koji žive zajedno sa njima. Porodica je jedna od najznačajnijih društvenih grupa. Ona se obično sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove dece. Porodicu mogu sačinjavati i članovi koji nisu nužno u krvnom srodstvu, na primer prilikom usvajanja dece. U porodicu pripadaju: roditelji, deca, unuci, dedovi i babe, tj. svi koji su rođeni u porodici i svi koji su postali članovi porodice preko sklapanja braka. Muškarac i žena sa jednim ili više dece predstavljaju tzv. užu porodicu.
Sa promenama u društvu u istoriji menjala se i porodica. Ali, porodica nije samo pasivan, jednostran odraz društva. Ona preko svojih funkcija vrši svoj snažan uticaj na društvo. To ne znači da je u stabilnom društvu i porodica uvek stabilna. Naprotiv, nestabilna i konfliktna savremena društva utiču na stabilnost porodice i braka. U takvim situacijama broj razvoda brakova se smanjuje i postaje zanemarljiv, a u stabilnim, mirnim društvima, u kojima se povećava standard, broj razvoda stalno raste.
Porodica je specifična društvena grupa koja se istorijski menjala i razvijala, u kojoj se prepliću društveno-ekonomski, biološki i psihički činioci. Biološki karakter porodice je jedan od osnovnih obeležja. Ono obuhvata dve vrste međusobno povezanih, ali i različitih odnosa u kojima se prožimaju biološki, psihološki i društveni elementi: Zadovoljavanje polnih nagona i emotivnih potreba ljudi, rađanje i podizanje dece. Sve ovo se može odvijati i izvan porodice, ali se najvećim delom odvijaju u porodici.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari