Odlomak

Proučavanje ekonomije preduzeća iz ugla horizontalno međuzavisnih disciplina:
planiranja, organizacije, računovodstva, kontrole, revizije, analize i informisanja, stavlja
primat i akcenat u svrhu racionalnog upravljanja preduzećem, kako bi ono «večno opstalo».
Međutim, u naučnoj i stručnoj literaturi u ovom domenu, moglo bi se osnovano konstatovati
«vlada prava zbrka», barem što se susreće u naučnoj i stručnoj literaturi kod nas.
Skoro, bukvalno prenošenje teorijsko-metodoloških stavova određenih autora sa anglosaksonskog, germanskog i francuskog jezičkog područja, neminovno u prvi plan ističe bitne razlike, pa čak, i, «dijametralno suprotna gledišta». Tako se čitalac (stručno zainteresovan) nalazi pred
dilemom: razgraničenja suštinske i sadržinske problematike proučavanja ekonomije
preduzeća iz ugla: planiranja, kontrole, revizije, računovodstva, analize. Jesu li to samo
segmenti računovodstva ili su to zasebne naučne discipline (bar metodološke) i praktične
odvojene aktivnosti u preduzeću?
Stav da te razlike u praksi postoje evidentne su, a u našoj literaturi se ne retko
svrstavaju u «koncept računovodstva«, barem iz praktičnih potreba i zahteva menadžmenta za
racionalnim odlučivanjem – utemeljenim na relevantnim (analizom obrađenim) informacijama,
ove razlike nužno je objasniti – one postoje.
I, naznačeni praktični zahtev menadžmenta, a posebno teorijsko-metodološka —
specifičnost pristupa analize proučavanju ekonomije preduzeća, neminovno zahteva jasno opredelenje koncepcije (sistema) za analizu cleokupnog poslovanja preduzeća. Reč je, u biti, o: (a) izboru prilaza (opredelenju cilja) analize, (b) razvijanju metodoloških postavki koje determinišu (određuju) celinu predmeta ili sadržaja analize celine preduzeća ili njegovih segmenta, (d) racionalnom izboru metoda i tehnika analize putem kojih se doseže do analitičkog saznanja- istine, i (e) kreiranju poslovnih informacija – relevantnih za alternativno donošenje poslovnih odluka od strane menadžmenta.
Pakle, čine se osnovano konstatovati: da je za svaku naučnu disciplinu i praktičnu aktivnost u preduzeću, barem, preporučljiv odgovarajući metodološki koncept (sistem), makar iz razloga otklanjanja lutanja i «nasumice određivanja)) – šta treba da bude predmet analize u celini, ili, u njenim problemski orijentisanim segmentima?

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 70 stranica
  • Platni promet -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese