Odlomak

Predgovor
Ova skripta je rezultat realizacije projekta finansiranog
od strane WUS-Austrija u okviru programa CDP+ (Course
Development Program) za predmet Uporedna fiziologija
životinja za studente biologije Prirodno-matematičkog
fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
Namera autora je bila da pruže studentima informacije
koje će im pomoći da razumeju kako funkcionišu životinje,
kao i da otkriju da veliki broj problema u izučavanju
fiziologije životinja može biti razumljiv ako se razume
nekoliko osnovnih principa. Skripta je pisana sa željom
da se studentima olakša prihvatanje “fiziološkog načina
razmišljanja” i omogući razumevanje fundamentalnih
mehanizma očuvanja homeostaze, koje životinje koriste u
stalnoj borbi za opstanak. Tekst skripte sadrži poglavlja koja
opisuju uporedne karakteristike i funkcije telesnih tečnosti,
kao i opis mehanizama imunog odgovora, zatim uporedni
pregled fukcionalne organizacije svih organskih sistema,
i na kraju integrativnu i regulatornu funkciju endokrinog
sistema.
Ova skripta je pokušaj formiranja pisanog materijala iz
kursa Uporedna fiziologija životinja čiji su idejni tvorci Prof.
Dr. Desanka Marić i Prof. Dr. Irena Simonović, a koji se od
početka postojanja Instituta za bioligiju izvodi kao obavezan
predmet za sve biološke smerove Prirodno-matematičkog
fakulteta.
Veliko hvala našim mladim fiziolozima, Kristini Pogrmić
i Mariji Janjić na pomoći oko tehničke obrade slika i
korekture teksta, kao i Predragu Nikoliću za tehničko
grafičko oblikovanje i strpljenje.
Na kraju, jedno jednostavno i ogromno hvala G-dinu Gezi
Danijelu (štamparija Daniel Print na ogromnom razumevanju
i finansijskoj podršci u nameri da našim studentima
obezbedimo skriptu koja će im, nadamo se, bar donekle
olakšati savlađivanje predviđenog programa kursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 215 stranica
  • Uporedna fiziologija životinja: skripta za studente biologije Silvana Andrić, Tatjana Kostić, Nebojša Andrić, Sonja Zorić
  • Školska godina: Silvana Andrić, Tatjana Kostić, Nebojša Andrić, Sonja Zorić
  • Skripte, Biologija
  • Srbija,  Novi Sad,  Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad  
  • , ,

Više u Biologija

Više u Skripte

Komentari