Odlomak

Motivacija članova organizacije – -Budući da je motivacija snažan faktor ostvarivanja ciljeva organizacije, u tom slučaju komunikacija igra važnu ulogu u stvaranju osnovnih preduslova
stimulisanja članova organizacije. Bolje razumevanje uloge komunikacije u stimulisanju članova sportske organizacije može se obezbediti pomoću razmatranja teorije postavljanja ciljeva organizacije Ova teorija polazi od toga da će članovi organizacije bolje raditi i na višem nivou ako imaju konkretne i teže ci- ljeve, ali i povratnu vezu, odnosno informaciju o tome kako rade.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari