Odlomak

I.UVOD

Sama reč „komunikacija“ ima veoma različitu upotrebu. U latinskom jeziku reč „communication“ znači saopštavanje, a reč „communicare“ znači učiniti nešto opštim, zajedničkim. U savremenoj literaturi imenica „komunikacija“ znači saopštenje ali i tok, proces saopštavanja. Njen glagolski oblik „komunicirati“ znači saopštavati, prenositi nešto nekom. Reč komunikacija se najčešće povezuje sa saopštavanjem informacija, ideja, odluka, zahteva i sl. Komunikacija je definisana kao socijalna interakcija koja se odvija porukama. Ona se može shvatiti i kao vrsta interakcije u kojoj se prenošenje značenja izmeñu dve ili više osoba odvija putem korišćenja simbola. Takoñe u literaturi se pominju i prosta komunikacija (prenos informacije od jedne do druge osobe) i efektivna komunikacija. Efektivna komunikacija postoji samo onda kada je primljena poruka shvaćena u značenju u koju je toj poruci dao pošiljalac. Zato se očekuje od menadžera da ostvarenju efektivne komunikacije da primarni značaj.

Komunikacije predstavljaju složenu ljudsku aktivnost koja čini osnov ljudskog delovanja, odnosa meñu ljudima i obavljanja svake aktivnosti ili procesa u koje je uključen čovek. Komunikacije su osnov zajedničkog rada grupe ljudi. Bez komuniciranja nema zajedničkog obavljanja posla, nema složenog delovanja u koje su uključeni različiti pojedinci.

Komuniciranje omogućava rukovoñenje od strane menadžera, odnosno upravljanje poslovima i procesima, i u krajnjem slučaju komuniciranje omogućava odvijanje procesa upravljanja projektom. Komuniciranje, znači, omogućava obavljanje upravljačkih aktivnosti, stvara mogućnosti da se uspostave veze i odnosi izmeñu ljudi, odnosno izmeñu menadžera i podreñenih. Zato komunikacije predstavljaju bazu upravljačkih procesa u svakoj organizaciji i u svakom preduzeću, u svakom poduhvatu i projektu kojim se upravlja.

Jasno je da i upravljanje projektima ne može bez komunikacija, bez komunikacionih procesa, sredstava i metoda pomoću kojih se ovi procesi odvijaju. Timski rad koji je neophodan u upravljanju projektima se zasniva na komuniciranju unutar tima i sa okolinom. U upravljanju projektom obično učestvuje veći broj ljudi iz različitih organizacija i preduzeća. Oni zajednički obavljaju veliki broj poslova na projektu i u tom procesu komuniciraju na različite načine. Naročito je bitno da se ostvari dobra komunikacija izmeñu rukovodioca projekta, koji je ujedno i rukovodilac projektnog tima, i članova projektnog tima.

Razvoj tehnike i tehnologije značajno je uticao na razvoj komunikacionih procesa. Zahvaljujući tehnološkim dostignućima savladani su prostori koji su ranije bili velika prepreka. Povećanje i poboljšanje komunikacione moći savremenih tehnoloških sredstava doprinelo je povećanju broja ljudi koji se mogu uključiti u komunikacione procese.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari