Odlomak

Uvod – Uvod u odgojnu znanost
Uvod u pedagogiju tema je odrastanje djece i mladeži
Pedagogija promatra taj proces sa stajališta učenja.

 • Što uče djeca i mladež?
 • Od koga?
 • Pod kojim uvjetima?
  • Kakva je uloga mladih?
  • Kakva je uloga odraslih učitelja i roditelja?
  • Kakva je uloga društvenih činitelja masmedija, slobodnog vremena, tržišta

Pojam pedagogije je dvoznačan : on podrazumijeva teoriju i praksu

 • Djelovanje onih koji se bave djecom i mladeži, razmišljanja o tom djelovanju

Pedagoško djelovanje je društvena nužnost

 • Sve dok se rañaju djeca sa njima se mora na neki način ophoditi

Svaki čovjek je nekada bio dijete ima izdiferenciranu predodžbu o pedagoškim pitanjima. Onaj koji studira pedagogiju nije nikakva tabula rasa, već sa sobom nosi odreñena predznanja, pred-iskustva i predrasude.
ZADAĆA JE STUDIRANJA PEDAGOGIJE U MOBILIZIRANJU, PROŠIRIVANJU, DIFERENCIRANJU I KORIGIRANJU TOG PRED-SVJESNOG.
POLAZAK :

 • Pedagoška praksa
 • Temeljni pojmovi:
  • Odgoj
  • Obrazovanje oznake za praktične probleme koji nastaju u stručnom ili
  • Socijalizacija praktičnom ophoñenju sa djecom i mladeži
  • Učenje
  • Didaktika
  • Metodika

Pedagoška znanost ima u odnosu na praksu prosvjetiteljsku funkciju. Najznačajnija za to je prosvjetiteljska dimenzija:

 • Kako i zašto je ono što danas pronalazimo u pedagoškim činjenicama i tumačenjima postalo takvo kakvo jest?

Pedagogija je u bitnome historijski moment koji se stalno mijenja, a ne prirodni nepromjenjivi fenomen. Za pedagogiju neophodne pretpostavke o «prirodnim» predispozicijama, dakle o predispozicijama koje se pedagoškim djelovanjem ne daju promijeniti.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese