Odlomak

Moguće je da pravnici ceo radni vek provedu u upravi, advokaturi ili sudu a da nemaju predstavu o pojmu prava. Ronald Dvorkin je mišljenja da sudije moraju dobro da poznaju pojam prava. Pojam prava je teorijski pojam, nije tvorevina pravne prakse.
Svako zna da se pravo sastoji od normi koje uskladjene I povezane čine sistem. Obaveze koje te norme nameću su vise ili jače od bilo kojih drugih društvenih normi.
To je tako jer je sistem pravnih normi najviši normativni sistem u svakom društvu.
Ukoliko pojedinac te norme ne ispoštuje suočiće se sa represijom državnih institucija.
PRAVO NIJE LAKO DEFINISATI. Nijedna definicija nije opšteprihvaćena ali neke od njih su-
Pravo je nauka o dobrom I pravičnom. –Ulpijan
Pravo je pravilo razuma čiji je cilj ostvarivanje opšteg dobra. –Akvinski
Pravo je opšta zapovest suverena podanicima. – Ostin

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 55 stranica
  • Uvod u pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  
  • ,

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari