Odlomak

Savremeno bankarstvo svoje poreklo vuče iz menjačkih i zlatarskih poslova. Razvojem savremenog bankarstva dolazi do specijalizacije banaka i odvajanja emisione banke i ostalih banaka. U savremenom smislu reči prva banka je osnovana 1407.godine pod nazivom Casa di Sangorgio u Đenovi. Prve bankarske institucije se pojavljuju kao komercijalne i emisione,
bavile su se i žiro prometom, te se smatraju i najstarijim pravim bankama u istoriji bankarstva.
U ovom periodu razvila se i upotreba menica, koja je vrlo brzo postala važno i nezamenljivo sredstvo poslovnog prometa i kreditiranja. Osnovi savremenog bankarstva postavljani su tokom 18. i 19.veka, kada su osnovane velike bankarske institucije, koje su sopstvenim i tuđim sredstvima postale važan faktor razvoja privrede i prometa ne samo u zemljama gde su nastale i razvijale se već i u međunarodnim odnosima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese