Odlomak

Stomatološka protetika se dijeli na mobilnu i fiksnu protetiku. Mobilnu protetiku čine totalna i parcijalna proteza. Parcijalna proteza može da bude parcijalna pločasta i skeletirana proteza. Skeletirana parcijalna proteza je savremena, za dati slučaj, maksimalno redukovana proteza, čiu osnovu čini metalni skelet. Izrađuje se kao trajna nadoknada za skoro sve tipove krezubosti. Tehnika jednodjelnog livenja značajno je unaprijedila proces izrade skeletirane proteze.
Voštani model skeleta proteze, kao i konačno izliveni skelet, sastoji se od gingivalnog dijela kojeg čine velika spojnica i retencije za sedla, dentalnog dijela (kukice i sl.) i veze gingivalnog i dentalnog dijela (mala spojnica). Izlivanjem voštanog modela dobija se odlivak skeleta buduće skeletirane proteze, koji služi kao osnova za izradu akrilatnog sedla sa vještačkim zubima.
Mogućnost usmjeravanja okluzalnih opterećenja na preostale zube i povoljna mehanička svojstva legure od koje se izrađuje skelet, omogućavaju smanjivanje ploče proteze. Kod pločaste parcijalne proteze, kao i gingivalno oslonjene proteze, ploča ima dvije značajne uloge: da svojim kontaktom sa preostalim zubima stabilizuje protezu i da opterećenje nastalo tokom žvakanja raspodjeli na što veću površinu raspoloživih mekih tkiva. Kod skeletirane proteze uglavnom ne postoji potreba ni za jednom od ovih uloga jer ih preuzima dentalni dio proteze u obliku elemenata za stabilizaciju i dentalni prijenos pritiska žvakanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Više u Stomatologija

Komentari

Click to access the login or register cheese