Odlomak

Viša matematika 2  – Ispitni zadaci sa rešenjima i rezultatima

PREDGCVOR
Ova Zbirka sadrži odabrane i rešene zadatke iz predmeta Viša matematika 11, koji su davani na pismenim ispitima Gradevinskog fakulteta u Beogradu u periodu od juna 1957. godine do novembra 1976. godine. Po pravilu uzeti su u obzir ispitni zadaci iz onih disciplina koje su obuhvaćene sadašnjim programom predmeta ViSša matematika II. Pri tome je vodjeno računa da tekstovi zadataka uglavnom ostanu nepromenjeni, da se zadaci ne ponavljaju i da po svojoj sadržini i karakteristikama što potpunije ilustruju spomenuti predmet.

Radi bolje preglednosti zadaci su grupisani u sledefa poglavlja: Obične diferencijnlne jednačine, Parcijalne diferencijalne jednačine, Beskonačni redovi, Krivolinijski i višestruki integrali, Elementi teorije polja i Diferencijalna geometrija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari