Odlomak

Jedna od metoda koja se koristi kao alat pri višekriterijumskom odlučivanju jeste i TOPSIS metoda. Tvorci ove metode smatraju se Ching-Lai Hwang i Kwang sun Yoon. Primenom ove metode dobijamo rang alternativa koji nam određuje najbolju na osnovu ukupne mere kvaliteta zasnovane na Euklidskom rastojanju svake alternative od idealnog i anti-idealnog rešenja.
Metoda TOPSIS ( engl. Technique for order preference by similarity to ideal solution), zasnovana je na konceptu da izabrana alternativa treba da ima najkraće rastojanje od idealnog rešenja i najduže od anti-idealnog rešenja. [2]
Idealno rešenje je hipotetička alternativa koja ima najbolje vrednosti po svakom od kriterijuma. Sa druge strane, anti-idealno rešenje predstavlja takođe hipotetičku alternativu, ali sa najlošijim vrednostima po svim kriterijumima. Što je alterantiva bliža idealnom rešenju, odnosno što je dalja od anti-idealnog rešenja, to je bolja. [1]
Metode višekriterijumske analize nastoje kao pomoć pri izboru rešenja u problemima odlučivanja upravljanja u projektovanju i eksploataciji. Neki od primera na koje se može primeniti višekriterijumska analiza su:
– Problemi pri izboru raznih ponuda u vidu opreme, uređaja ,komponenti pri određenom projektovanju
– Problemi izbora lokacije raznih logističkih centara, kao i
– Problemi izbora organizacione strukture, razvoja itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari