studenti
Mesto za uspešne studente

Trgovina ženama

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jedna od glavnih i unosnih djelatnosti transnacionalnog organizovanog kriminaliteta je i trgovina ljudskim bićima koja im takođe obezbjeđuje veliku dobit. Sam naziv trgovina ljudskim bićima je dosta diskutibilan jer se iz naziva ne može shvatiti koja su to ljudska bića predmet trgovine. U svakom slučaju riječ je o ženama, djeci i bebama, kao i trgovina ljudskim organima, ali u širem smislu obuhvata i muškarce, koji takođe mogu biti učesnici migracije, ali isto tako i objekta krijumčarenja, tj. prebacivanja preko granice uz njihov pristanak ali uz odgovarajuću naknadu. Znači, u pitanju su usluge jedne strane i plaćanja tih usluga od druge strane, tj. lica koje će prelaskom granice postati ilegalni migranti, što kao vršenje trgovinskih usluga (ilegalnih) u krajnjem slučaju predstavlja vid trgovine.
Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje ljudskim bićima, naročito ženama i djecom, koji dopunjava Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminaliteta (“Službeni list SRJ“, broj 6 od 27. juna 2001; 30 – Međunarodni ugovori) definiše pojam trgovine ljudskim bićima. Shodno, ovom protokolu, trgovina ljudskim bićima znači vrbovanje, prevoženje, prebacivanje, skrivanje i primanje lica prijetnjom, silom ili upotrebom sile ili drugim oblicima prisile, otmicom, prevarom, obmanom, zloupotrebom ovlašćenja ili teškog položaja ili davanjem ili primanjem novca ili koristi da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, s ciljem eksploatacije. Eksploatacija obuhvata kao minimum, eksploataciju prostitucije drugih lica ili druge oblike seksualne eksploatacije, prinudni rad ili službu, robstvo ili odnos sličan robstvu, servitut ili uklanjanje organa.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.