studenti
Mesto za uspešne studente

Izdaci prouzrokovani požarom

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jedan od osnovnih problema sa kojima se danas susrećemo su požari. Prouzrokovani uglavnom ljudskom nepažnjom mogu da ugroze životna staništa životinja pa i čoveka. Naravno gubici prouzrokovani požarima su ogromni, uglavnom se mere u milionima dolara ili eura, ali isto tako vrlo su opasni po životnu okolinu pa i čitav ekosistem. Ako uporedimo broj požara u periodu do kasnih osamdesetih i danas, videćemo da se broj požara nije znatno povećao, ali su zato gubici prouzrokovani požarima koji su se sredinom sedamdesetih merili u hiljadama dolara, znatno porasli i mere se u milionima pa i milijardama američkih dolara. Kao što je poznato iz navedenog, pored određenih gubitaka, javljaju se i odgovarajući izdaci kao posledica nastalih požara. Izdaci se javljaju u obliku konkretnih isplata koje su nastale kao posledica požara. Gubitke izazvane požarima imamo u svakom pogledu na našu okolinu. I to predstavlja ogromnu opasnost po čoveka, ali i njegovu okolinu.
Time, u ovo radu ćemo govoriti o izdacima prouzrokovanim požarima, takođe, radi sažetosti i upotpunjenosti, govorićemo i o poslu vatrogasaca-spasilaca, vrstama požara, sve vrste troškova, predviđene i ne predviđene, vrste vatrogasno-spasilačkih jedinica u gradu Nišu i detaljnije analizirati jednu od njih.
Požar je nekontrolisano sagorevanje, koje nanosi materijalne gubitke i dovodi do ugrožavanja ljudskog života. Uprkos modernim metodama gašenja kao i novom tehnologijom požari još uvek predstavljaju veliku opasnost kako a stanovništvo tako i za imovinu. Nekontrolisano sagorevanje je praćeno oslobađanjem toplote i produkta sagorevanja, koji mogu imati toksične osobine. Dim koji nastaje pri sagorevanju otežava kretanje i orijentaciju ljudi, takođe i sam po sebi poseduje veliku temperaturu, pogodnu za dalje širenje požara, prouzrokovanje flashover-a ili čak smrtni ishod tokom udaha istog. Kod većine požara, da bi došlo do procesa sagorevanja, potrebno je 3 stvari, pravilo požarnog trougla. Potrebna je goriva materija, kiseonik za oksidiranje, „disanje“ požara i izvor paljenja. Kada jednu od ove tri stvari uklonimo, požar se može smatrati lokalizovanim, vremenom sledi likvidacija istog (lokalizovati požar znači staviti ga pod „kontrolu“, iliti zaustaviti njegovo širenje više od trenutka u kome je zatečen; a likvidacija znači totalno ugasiti požar, poslednji žar u njemu). Ovo važi u 85% požara, ali postoje materije koje prouzrokuju požar koje mogu goreti bez kiseonika ili se izuzetno teško gase kada su upaljene, bez obzira što je izvor paljenja uklonjen.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.