studenti
Mesto za uspešne studente

Rukovalac pogonske stanice

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Zaštita na radu je skup tehničkih,zdravstvenih,pravnih,psiholoških,pedagoških i drugih delatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Zaštita na radu kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mere, postupke, načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim (projektiranim, tehničkim) merama rizici na radu eliminirali ili umanjili odnosno sveli na prihvatljivinivo, te kako bi se nakon primene osnovnih pravila zaštite na radu i utvrđene nivoa rizika, preostali rizik sveo na prihvatljivinivo primenom posebnih (organizacijskih) pravila zaštite na radu.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne navike kako bi se sprečili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posledicama za zdravlje i život radnika kao što su ozlede na radu, profesionalne bolestii druge bolesti u svezi s radom.

Radnici koji rukuju radnom opremom (uredjaji s povećanim rizicima – viljuškari, dizalice i dr.; instalacije i objekti s povećanim rizicima -kotlarnice, elektroenergetska postrojenja i dr.) moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i pre provere stručnog osposobljavanja obavezno moraju pristupiti utvrđivanju zdravstvenog stanja (prethodni zdravstveni pregled, a kasnije periodički zdravstveni pregled). Za smanjenje rizika od nezgoda na radu primenjuju se zaštitna oprema. Međutim, prilikom provođenja mera unapređenja zaštite na radu prioritet je primena osnovnih pravila zaštite na radu na radnoj opremi (npr. zaštitne naprave na mašinama i uređajima i dr.), objekti za rad (površina, visina, volumen prostora za rad i dr); instalacije (tehnička ispravnost i dr.), tj. projektovano i izvedeno stanje radne opreme u skladu sa tehničkim pravilima struke i zaštite na radu).

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.