Odlomak

Ekološki menadžment predstavlja sistem upravljanja zaštitom životne sredine s ciljem da se u

industriji i drugim granama uspostavi sistematizovan pristup koji obezbeđuje da se razlozi koji se tiču životne sredine ugrade u biznis strategiju i praksu. Strategija nacionalne bezbednosti, kao celovit i trajan program u savremenim uslovima treba

da obezbedi jedinstvene osnove angažovanja umnih, duhovnih i materijalnih potencijala zajednice, uz saradnju i uspešno funkcionisanje spoljne i unutrašnje politike i bezbednost od svih oblika oblika zagađenja-ugrožavanja radne i životne sredine.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari