Odlomak

Prema drugom članu Zakona o privrednim društvima, a koji uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika, privredno društvo jeste pravno lice koje obavlja odredjenu delatnost u cilju sticanja dobiti. 1 Kao što smo napomenuli u uvodu rada, privredni subjekti jesu i preduzetnici, dakle fizička lica kao pojedinci, te je bitno napomenuti da je osnovno svojstvo privrednog društva to da je ono, za razliku od preduzetnika, pravno lice. Ipak, važno je shvatiti i to da nisu sva pravna lica koja učestvuju u privrednopravnom prometu privredna društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari