Odlomak

Predgovor U ovoj Zbirci rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike o dabrano je i rešeno 205 zadataka. Pri izboru i rešavanju zadataka imali smo na umu studente master i doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, posebno odseke Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Mašinstvo i Saobraćaj. Svakako, ova zbirka može pomoći i drugima koji su zainteresovani za rešavanje problema iz verovatnoće i statistike. Na početku svakog poglavlja dat je kratak teoretski uvod koji omogućava lakše praćenje daljeg sadržaja. Zadaci su rešavani postupno i detaljno. U rešenjima su često korišćeni grafički prikazi. Poslednjih deset strana zbirke sadrže ispitne zadatke u obliku u kome se daju na ispitu iz predmeta „Statističke metode” na pomenutim odsecima. Na kraju zbirke su date potrebne tablice funkcija koje se najčešće koriste u statistici. Čitaocima želimo uspešan rad u savladavanju gradiva i polaganju ispita

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari