Odlomak

Savremeni tokovi društva svakodnevno i dovoljno jasno ukazuju na to koliku je pažnju potrebno posvetiti ekologiji, održivom razvoju i očuvanju životne sredine, kako od strane običnih ljudi, tako i od strane industrija i kompanija koje je čine. Zeleni marketing miks postaje jedan od sve uticajnijih pristupa u marketingu generalno posmatrano, a pogotov u marketingu proizvoda koji mogu biti okarakterisani kao zeleni. Uspešna kombinacija različitih elemenata zelenog marketing miksa može značajno da utiče na kupca, njegovu informisanost, zannje, ali i spremnost na kupovinu zelenih proizvoda. Različita istraživanja jasno ukazuju na potencijale koje sa sobom donosi zeleni marketing miks i značaj istraživanja ove oblasti.Zeleni proizvod, cena, distribucija i promocija jesu ključni elementi zelenog marketing miksa koji mogu da se odraze na pozitivno poslovanje celokupnog zelenog preduzeća kada su primenjeni na adekvatan način.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari