Odlomak

 

Zemljište je jedan od prirodnih resursa. Mnogi autori navode zemljište kao prvi prirodni resurs od koga zavise i koje ima uticaj na sve ostale resurse. Prirodni resursi su prirodna bogatstva – biljni i životinjski svet, voda, vazduh, zemljiste, nafta, metali, rude, minerali, tj. (izvori)- prirodni izvori, odnose se na prirodna dobra koja su u funkciji – privedena korišćenju
Prirodni uslovi su prirodni faktori, tj. elementi geografske sredine (klima,reljef, zemljište, sunčeva toplota, atmosferske padavine, blizina vode za navodnjavanje) koji se ne mogu neposredno koristiti, ali bez njihovog učešća neke proizvodnje nisu moguće. Oni ispoljavaju svoj uticaj nezavisno od volje čoveka, a samo je pitanje u kojoj meri će to on iskoristiti u stvaranju novih vrednosti.Prirodna dobra koja se još ne koriste predstavljaju rezerve.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari