Odlomak

Posmatrajući bilo koji proizvod možemo da primetimo da on prolazi kroz više faza u toku svog životnog ciklusa. Isto tako, jedan proizvod ne može večno da se zadrži na tržištu i da tokom svog boravka ostvaruje dobre prihode. Neminovno je, ako doživi uspeh, mora da doživi i pad. Iz tog razloga, neophodno je postojoće proizvode inovirati raznim načinima da bi se oni zadržali što duže vremena na tržištu.Koncept životnog ciklusa proizvoda koristi se u savremenoj privredi kao odličan osnov za razvoj proizvoda i prilagođavanje proizvoda zahtevima potrošača. Ovaj pojam je prilično značajan za upravljanje preduzećima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari