Odlomak

Zdravstveni radnici i saradnici oduvek su se bavili zlostavljanom i zanemarenom decom, ali često poremećaje njihovog fizičkog i psihičkog zdravlja nisu prepoznavali kao posledicu izloženosti neadekvatnim postupanjima roditelja/ staratelja. Uloga traume u detinjstvu označava se kao krucijalna za razvoj mnogih mentalnih poremećaja. Pokazano je da zloupotreba i zanemarivanje dece predstavljaju etiološki faktor kod oko 60% graničnih ličnosti, kao i da su mnogi nasilni adolescenti na neki način bili zloupotrebljeni kao deca.
Proces zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja podrazumeva plan za unapređenje blagostanja deteta, ali i procenu potreba porodice za podrškom i pomoći. Ovakav pristup omogućuje identifikaciju, ne samo okolnosti koje su povezane sa zloupotrebom i oblasti u kojima je potrebna promena već i postojećih protektivnih faktora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese