Odlomak

Normativna etika, usredsređena je na čoekovo delovanje, odnosno na praksu.Normativna etika kao nauka želi i mora ostati pri činjenicama, koje su dane i nepromjenjive. Prema navedenom, naučna etika odnosno etika kao normativna nauka , ide ka tome da utvrdi one teorijske principe, prema kojima svaki pojedinac treba živeti i delovati, što u prevodu znači da je njen bitan zadatak da naučnoteorijski odredi moguće ljudsko delovanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari