Odlomak

RIJEČNI (FLUVIJALNI) RELJEF
flux →=tok, rijeka
riječna erozija
denudacija – ogoljavanje; rijeka odnosi tlo i vegetacijski pokrivač
akumulacija (taloženje) erodiranog materijala

osnovni erozijski oblik riječnog reljefa jest riječno korito
jačina erozijskih procesa ovisi o nagibu i brzini otjecanja
što je nagib veći, brzina otjecanja je veća, pa je i erozijska snaga rijeke jača
vodostaj rijeke ovisi o količini padalina i otapanju snježnog pokrivača

Gornji riječni tok
dubinska erozija – rijeka usijeca korito, pa nastaju kanjoni
riječna dolina ima oblik slova V
denudacija je snažna, pa su strane kanjona ogoljele
nastaju kompozitne doline: kanjon (suženje) – dolinsko proširenje – kanjon – dolinsko proširenje….
V dolina – gornji tok rijeke

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Skripte

Komentari