Odlomak

Ovaj zakon služi da se urede pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova koji su nastali zbog povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građansko pravnih odnosa, osim za sporove za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka. Sve stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku, i pravničnu zaštitu svojih prava. Sud ne može da odbije da odlučuje o nekom zakonu za koji je on nadležan.
Stranke mogu slobodno da raspolažu zahtevima koje su postavile u toku postupka. One imaju pravo da se odreknu svojih zahteva, da priznaju zahtev protivne stranke i da se poravnaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Građansko procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari