Odlomak

Energetsku efikasnost treba shvatiti kao skup organizovanih aktivnosti koje se sprovode unutar energetskog sistema, u cilju smanjenja potrošnje ulazne energije, smanjenja emisije štetnih gasova i troškova energije, a bez promene kvaliteta izvršene usluge. Sama definicija ukazuje na kompleksnost problema koji proističe iz potreba da se povežu ljudi, procedure i tehnologije kako bi se došlo do trajnog povećanje energetske efikasnosti. Efikasno korišćenje energije je, već odavno, opšti interes koji prožima sve sfere društva, od globalnog do lokalnog nivoa. Značaj energetske efikasnosti u ekonomskom smislu je očigledan ako se uzme u obzir činjenica da troškovi energije obično čine 15-20% bruto domaćeg proizvoda (BDP), a u lokalnim zajednicama budžetski troškovi za utrošenu energiju čine između 30-35%. Energetska efikasnost je definisana velikim brojem međusobno nezavisnih faktora, pa shodno tome ne postoji univerzalni indikator na osnovu kojeg je moguće proceniti energetsku efikasnost, ali trenutna situacija na pragu nove energetske krize nameće nužnost povećanja angažovanosti na implementaciji mera i aktivnosti koje će dovesti do energetski efikasnijih sistema.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari